Sjálfstæð búseta - Sumarstarf

Leitað er að metnaðarfullu og áhugasömu fólki til starfa. Starfsmenn munu aðstoða fatlaðan einstakling við að halda heimili og lifa sínu lífi. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða aðstoð, vellíðan, virðingu og virk samskipti við íbúa. Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á kvöldvöktum, helgarvöktum og næturvöktum.

 

Í boði er:

 • Mismunandi starfshlutföll í boði.
 • 20% starf aðra hverja helgi
 • 60% starf í kvöld og helgarvinnu
 • Spennandi og lærdómsríkt starf.
 • Fjölbreytt verkefni.

 

Helstu verkefni:

 • Veita íbúa stuðning við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.

 

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Framtakssemi og samviskusemi .
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku er nauðsynleg
 • Almenn tölvukunnátta
 • Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
 • Aldursskilyrði 20 ár.

 

Upplýsingar veitir:

 • Þórdís Rúriksdóttir, forstöðumaður
 • Netfang: thordisru@hafnarfjordur.is

 

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2019

 • Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar og óskað eftir að ferilskrá fylgi.
 • Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 • Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

 

 

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði

 

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579