Deildarstjóri yngri deildar - Öldutúnsskóli

Öldutúnsskóli auglýsir eftir deildarstjóra yngri deildar skólaárið 2019 - 2020.


Í Öldutúnsskóla eru nemendur í 1. - 10. bekk. Tvær til þrjár bekkjardeildir eru í hverjum árgangi. Í upphafi skólaársins 2018 - 2019 voru nemendur skólans um 560 í 26 bekkjardeildum.

Skólastarfið einkennist af þremur hornsteinum: Virðing - Virkni - Vellíðan.

 

Lögð er áhersla á skapandi og gefandi námsumhverfi þar sem allir aðilar leitast við að gera námið í senn áhugavert og skemmtilegt. Verið er að innleiða hugmyndafræði er byggir á teymisvinnu og eru allir starfsmenn þátttakendur í því.

 

Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT, Olweus og Grænfánans.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu og framkvæmd starfsins í yngri deild (1. - 4. bekkur)
 • Skipuleggja starfsemi deildarinnar í samstarfi við stjórnendur og starfsmenn.
 • Veita starfsmönnum faglega forystu.
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans í Olweus, Grænfánanum og SMT skólafærni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf á grunnskólastigi.
 • Menntun í stjórnun er kostur.
 • Þekking og reynsla í kennslu.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Stundvísi og samviskusemi.

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdimar Víðisson, skólastjóri, í síma 664-5898 eða í gegnum netfangið valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 25. mars nk.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. 

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579