Umsjónarkennari á miðstigi - Hvaleyrarskóli

Hvaleyrarskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara á miðstigi, skólaárið 2019-2020.

 

Í Hvaleyrarskóla eru rúmlega 400 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, kurteisi og samvinna og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Hvaleyrarskóli er skóli margbreytileikans þar sem lögð er rækt við fjölmenningu.

Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT, Olweus, markvissar málörvunar og byrjendalæsis ásamt áherslu á skák- og danskennslu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna kennslu á miðstigi í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk með áherslu á teymisvinnu.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf í grunnskólakennarafræðum.
 • Mikill áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Uppbyggjandi í samskiptum, ríkur sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Lipurð og jákvæðni í samskiptum.
 • Faglegur metnaður og sveigjanleiki í starfi.

 

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri, kristinn@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5833 eða Sigrún Einarsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sigrun@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5838. Sími skólans er 565 0200. Nánari upplýsingar um skólann má einnig finna á heimasíðunni http://www.hvaleyrarskoli.is.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.


Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk. Öllum umsóknum verður svarað skriflega þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

 

 

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579