UT deildarstjórn/tölvuumsjón og UT kennsla - Setbergsskóli

Setbergsskóli auglýsir eftir deildarstjóra UT og UT kennara

Í Setbergsskóla eru nú um 410 nemendur í 1. til 10. bekk. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Lögð er áhersla á vellíðan nemenda og fjölbreytt námsumhverfi þar sem hver og einn fær að njóta hæfileika sinna. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Í Setbergsskóla er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna tölvuumsjón í samstarfi við stjórnendur og tölvudeild (50%).
 • Annast rekstur tölvukerfis skólans, viðheldur og uppfærir tæki og hugbúnað og annast nauðsynlega notendaþjónustu innan skólans.
 • Veita starfsfólki skóla grunnnotendaþjónustu, s.s. aðgang, netfang o.fl.
 • Halda utan um og setja upp tölvur, hugbúnað og tengd jaðartæki.
 • Koma að umsýslu spjaldtölva innan skólans.
 • UT - kennsla (50%).
 • Gerð námsáætlana til nánari útfærslu námskrár fyrir sína námsgrein.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf á grunnskólastigi eða menntun á sviði tölvutækni, t.d. kerfisstjórnun.
 • Þekking og reynsla á kennslu í upplýsingatækni.
 • Tölvuþekking og mikil reynsla af tölvunotkun.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa með börnum og ungmennum í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.

 

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 6645880 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni http://www.setbergsskoli.is

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2019.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579