Sérkennari í Berg - Setbergsskóli

Setbergsskóli auglýsir eftir sérkennara í Berg, sérdeild fyrir börn á einhverfurófi

 

Í Setbergsskóla eru nú um 410 nemendur í 1. til 10. bekk. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Lögð er áhersla á vellíðan nemenda og fjölbreytt námsumhverfi þar sem hver og einn fær að njóta hæfileika sinna. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun.

 

Í Setbergsskóla er sérdeild fyrir börn með einhverfu. Sérdeildin starfar eftir hugmyndafræði TEACCH sem felur í sér skipulagða kennslu sem virkjar sjálfstæði einstaklingsins. Einnig er hafin innleiðing á þjónandi leiðsögn.

 

Helstu markmið deildarinnar eru þessi:

 • Skipulagt námsumhverfi
 • Einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda
 • Sjónrænt dagskipulag við hæfi hvers nemanda
 • Markvisst skipulag sem stuðlar að sjálfstæði nemenda
 • Jákvæð hvatning í anda SMT-skólafærni
 • Virkt foreldrasamstarf
 • Fræðsla og starfsþróun

Helstu verkefni:

 • Vinna með nemendum með einhverfu. Sinna kennslu, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við deildastjóra og annað starfsfólk skólans
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðla að almennri velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagfólk

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Sérkennaramenntun
 • Reynsla af vinnu með börnum með einhverfu er æskileg
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi

 

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni http://www.setbergsskoli.is

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2019.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579