Heimilisfræðikennsla - Setbergsskóli

Setbergsskóli auglýsir eftir heimilisfræðikennara í 50 - 80 % starfshlutfall

 

Í Setbergsskóla eru nú um 410 nemendur í 1. til 10. bekk. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Lögð er áhersla á vellíðan nemenda og fjölbreytt námsumhverfi þar sem hver og einn fær að njóta hæfileika sinna. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Í Setbergsskóla er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast heimilisfræðikennslu í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • Gerð námsáætlana til nánari útfærslu námskrár fyrir sína námsgrein
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum

 


Menntunar - og hæfnikröfur:

 • Leyfisbréf á grunnskólastigi
 • Fagleg þekking á sviði heimilisfræðikennslu
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa með börnum og ungmennum í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 664-5880 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni http://www.setbergsskoli.is

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Umsóknarfrestur er til og með 22. ágúst 2019.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

 

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579