Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli

Hraunvallaskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa fyrir skólaárið 2019-2020

 

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

Hraunvallaskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð
 • Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemanda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum
 • Starfið tekur mið af þar til gerðri áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemenda á stuðningi í þeim tilfellum sem það er hægt


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Gerð er krafa um sérstakt nám fyrir stuðningsfulltrúa, t.d. úr Borgarholtsskóla eða sambærilegt nám og talsverða reynslu í starfi.
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Almenn tölvukunnátta
 • Mikill áhugi og metnaður til að starfa með börnum
 • Uppbyggjandi í samskiptum, sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi

 

 

Ef ekki fæst einstaklingur í starfið sem uppfyllir námskröfur, kemur til greina að ráða einstakling sem hefur ekki lokið námi stuðningsfulltrúa eða sambærilegu. 

 

Nánari upplýsingar um starfið veiti Lars Jóhann Imsland, skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is 

og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir , aðstoðarskólastjóri, gudbjorgn@hraunvallaskoli.is S. 590-2800.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2019.

 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579