Skólaliði - Hraunvallaskóli

Hraunvallaskóli auglýsir eftir skólaliða

 

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ganga- og frímínútnavarsla
 • Aðstoða í matsal skólans í hádegi
 • Aðstoða nemendur á ýmsan máta, huga að líðan og öryggi þeirra
 • Önnur verkefni sem til falla
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagfólk
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Mikill áhugi og metnaður til að starfa með börnum
 • Íslenskukunnátta skilyrði
 • Uppbyggjandi í samskiptum, ríkur sveigjanleiki og mikil samstarfshæfni
 • jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfið veiti Lars Jóhann Imsland, skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is

og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir, aðstoðarskólastjóri, gudbjorgn@hraunvallaskoli.is ,s. 590-2800.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2019.

 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.


Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579