Starfsmaður í helgarvinnu (20%) á heimili fyrir fatlað fólk - Svöluhraun

side photo

Heimili fyrir fatlað fólk í Svöluhrauni óskar eftir starfsmanni í 20% helgarstarf með möguleika á hærra starfshlutfalli í sumarafleysingum.

 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann á heimili fatlaðs fólks í Svöluhrauni í Hafnarfirði. Unnið er út frá hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

 

Spennandi og skemmtilegt starf í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið helgar-, kvöld- og næturvaktir. Möguleiki er á hærra starfshlutfalli yfir sumarið vegna sumarafleysinga.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stuðningur við þjónustunotendur í daglegu lífi
 • Vinna eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Hafa gaman í vinnunni, vera öðrum fyrirmynd og sýna frumkvæði
 • Virkja þjónustunotendur til almennrar samfélagsþátttöku og tómstunda
 • Almenn heimilisstörf

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Góð íslenskukunnátta skilyrði
 • Rík þjónustulund og jákvæðni
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og samviskusemi
 • Tillitssemi, nærgætni og sveigjanleiki í starfi

Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vera með hreint sakavottorð.

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 

Nánari upplýsingar veitir Inga Rakel Einarsdóttir forstöðuþroskaþjálfi, ingae@hafnarfjordur.is, í síma 664-5798 eða 555-3881.

 

Umsóknarfrestur er til og með 25.02.2020.

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.