Þroskaþjálfi óskast til starfa í Geitungana

side photo

Þroskaþjálfi óskast til starfa í Geitungana.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan Þroskaþjálfa til starf í Geitungana, sem er vinnu og virkni úrræði fyrir fatlað fólk. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða spennandi,lærdómsríkt og framsækið 100% framtíðarstarf með fjöbreyttum verkefnum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Veita þjónustunotendum stuðning við athafnir daglegs lífs
  • Stuðla að virkni,velferð og vellíðan þjónustunotenda
  • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfir sem þroskaþjálfi(leyfisbréf fylgi umsókn)
  • Jákvætt viðmót og rík þjónustulund.
  • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
  • Hæfni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði, þolinmæði og samviskusemi

 

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Rúriksdóttir, forstöðuþroskaþjálfi. thordisru@hafnarfjordur.is eða í síma: 565-5100

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí 2020

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.