Sumarstarfsfólk - Blikás

side photo

Heimili fyrir fatlað fólks í Blikaási óskar eftir sumarstarfsmönnum 2020.

Hafnarfjarðarbær leitað að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í sumarstarf á heimili fatlaðs fólks. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á virðingu og virk samskipti við íbúa. Vaktavinna í mismunandi prósentum.

Helstu verkefni:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu.
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
 • Almenn heimilisstörfum.

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
 • Þjónustulund, sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
 • Samskipta- og samstarfshæfni.
 • Framtakssemi og samviskusemi.
 • Tillitssemi, nærgætni og sveigjanleiki í starfi

Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vera með hreint sakavottorð.

 

Nánari upplýsingar umstöðuna veitir Ellen Jónsdóttir, forstöðumaður í síma: 555-6554/664-5728, netfang: ellen@hafnarfjordur.is

 

Umsóknarfrestur er til 10.júlí 2020

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.