Starfsmaður óskast til starfa í Vinaskjóli

side photo

Starfsmaður óskast til starfa í Vinaskjóli

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann til starfa í frístundarúrræð fyrir fötluð ungmenni á aldrinum 16-20 ára. Þar sem ungmenni upplifa hinar ýmsu tómstundir og félagskap af öðrum ungmennum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða spennandi hlutastarf á virkum dögum frá klukkan 12-17.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Veita ungmennum stuðning við athafnir daglegs lífs.
  • Fylgja eftir áætlunum og verklagsreglum.
  • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
  • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda.
  • Stuðla að velferð og félagslegum þroska ungmennanna.

Menntun- og hæfniskröfur:

  • Hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
  • Frumkvæði og samviskusemi.
  • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
  • Íslenskukunnátta skilyrði.

 

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

 

Frekari upplýsingar um starfið veita Guðbjörg Magnúsdóttir forstöðumaður eða gudbjorg@hafnarfjordur.is

Sandra Björk Halldórsdóttir verkefnastjóri, sandrabjork@hafnarfjordur.is 565-5100

 

Umsóknarfrestur er til 13.Júlí 2020

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

 

Vakinn er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins