Starfsmaður óskast í frístundaklúbb fyrir fatlaða - Kletturinn frístundaúrræði

side photo

Starfsmaður óskast í frístundaklúbb fyrir fatlaða - Kletturinn frístundaúrræði

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann til starfa í Klettinum. Um er að ræða spennandi hlutastarf á virkum dögum sem hentar vel skólafólki, opið er frá klukkan 13-17.

Kletturinn er frístundaklúbbur fyrir börn og ungmenni með fatlanir, í 5-10 bekk. Þar upplifa hinar ýmsu tómstundir og félagskap af öðrum ungmennum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

  • Veita ungmennum stuðning við athafnir daglegs lífs
  • Fylgja eftir áætlunum og verklagsreglum
  • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd
  • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda
  • Stuðla að velferð og félagslegum þroska ungmennanna

Menntun- og hæfniskröfur:

  • Hæfni í mannlegum samskiptum
  • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
  • Frumkvæði og samviskusemi
  • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
  • Íslenskukunnátta skilyrði

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veita Guðbjörg Magnúsdóttir, forstöðumaður, gudbjorg@hafnarfjordur.is eða Ágúst Arnar Þráinsson, deildarstjóri, agustth@hafnarfjordur.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar eða Verkalýðsfélagið Hlíf.

Umsóknarfrestur er til og með 25.janúar 2021.

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakinn er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins