Starfsmaður í frístundaklúbb fyrir fatlað fólk – Kletturinn

side photo

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan starfsmann til starfa í Klettinum. Kletturinn er frístundaklúbbur fyrir börn og ungmenni með fatlanir, í 5-10 bekk. Þar upplifa hinar ýmsu tómstundir og félagskap af öðrum ungmennum. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar.

Um er að ræða spennandi hlutastarf á virkum dögum sem hentar vel skólafólki, opið er frá klukkan 13-17.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Veita ungmennum stuðning við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir áætlunum og verklagsreglum.
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
 • Virkja þjónustunotendur til ýmissa tómstunda.
 • Stuðla að velferð og félagslegum þroska ungmennanna.
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntun- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
 • Frumkvæði og samviskusemi.
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
 • Íslenskukunnátta skilyrði.

Skilyrði er að viðkomandi hafi náð 20 ára aldri og hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veita Guðbjörg Magnúsdóttir, forstöðumaður, gudbjorg@hafnarfjordur.is eða Ágúst Arnar Þráinsson, deildarstjóri, agustth@hafnarfjordur.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar eða Verkalýðsfélagið Hlíf.

Umsóknarfrestur er til og með 20.október 2021.

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakinn er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins