Deildastjóri í búsetaþjónustu fyrir fatlað fólk - Drekavellir

side photo

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða öflugan deildastjóra í búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk sem staðsett er á Drekavöllum. Um er að ræða 100% starf sem unnið er í dagvinnu. Við óskum eftir einstaklingi sem hefur áhuga og gaman í vinnunni og er öðrum starfsmönnum fyrirmynd. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Drekavellir eru búsetuþjónusta fyrir fatlað fólk sem einnig sinnir utan kjarna þjónustu. Unnið er eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar með áherslu á réttindi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ber ábyrgð á skipulagningu, samhæfingu, áætlanagerð, skýrslugerð, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu
 • Veitir starfsmönnum fræðslu og handleiðslu
 • Framfylgir hlutverki og markmiðum starfsstöðvar
 • Veitir fötluðu fólki stuðning og ráðgjöf við athafnir daglegs lífs
 • Tekur virkan þátt í þróunarvinnu
 • Umsjón með bókhaldi
 • Er staðgengill forstöðumanns í hans fjarveru
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu

Hæfniskröfur:

 • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða BA/BS gráða á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
 • Þekking og reynsla af starfi með fötluðum
 • Stjórnunarreynsla æskileg
 • Reynsla og þekking af teymisvinnu æskileg
 • Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Faglegur metnaður í starfi og áhugi á málefnum fatlaðs fólks
 • Íslenskukunnátta skilyrði

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Steinunn Helga Óskarsdóttir í síma: 544-2360 netfang: steinunno@hafnarfjordur.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM.

Umsóknarfrestur er til 21. október 2021

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.