Þroskaþjálfi - Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni

side photo

Hæfingarstöðin að Bæjarhrauni óskar eftir að ráða þroskaþjálfa í 100% starf í dagvinnu. Um er að ræða spennandi, lærdómsríkt og framsækið starf með fjölbreyttum verkefnum. Lögð er áhersla á góða aðlögun í starfið.

Á Hæfingarstöðinni fer fram þjónusta við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Lögð er áhersla á skipulagða vinnu þ.e. í grunn- og skynörvun annarsvegar og hins vegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta, ávallt með áherslu á notkun nýjustu tölvutækni.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Taka þátt í starfi með þjónustunotendum með áherslu á að auka færni í óhefðbundnum tjáskiptum.
 • Stuðla að virkni, velferð og vellíðan þjónustunotenda.
 • Setja upp og fylgja eftir einstaklingsáætlunum sem og starfsáætlun.
 • Þátttaka í erlendu samstarfi.
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólk.
 • Samstarf- og skipulagshæfileikar.
 • Samviskusemi, þolinmæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Jákvætt viðmót og rík þjónustulund.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Halla Harpa Stefánsdóttir forstöðuþroskaþjálfi virka daga í síma 565-0446, milli kl. 08.00-16.00.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2021.

Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.