Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk - Erluás

side photo

Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk. 70-90 % starf. Erluás.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til starfa á heimili fatlaðs fólks. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Spennandi og skemmtilegt starf, með fjölbreyttum verkefnum í vaktavinnu. Viðkomandi þarf að geta unnið helgar, dag-, kvöld - og næturvaktir.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
 • Hafa gaman í vinnunni, vera öðrum fyrirmynd og sýna frumkvæði
 • Fylgja þjónustuáætlunum og verklagsreglum
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu og tómstundum
 • Almenn heimilisstörf
 • Samskipti við ýmsa þjónustuaðila
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
 • Framtakssemi og samviskusemi
 • Sjálfstæð vinnubrögð og sveigjanleiki í starfi
 • Bílpróf

Viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og vera með hreint sakavottorð.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hrund Brynjólfsdóttir forstöðuþroskaþjálfi, í síma 555-2181, netfang: hrundb@hafnarfjordur.is 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2021.

Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.