Heimilisfræðikennari – Setbergsskóli

side photo

Setbergsskóli óskar eftir að ráða heimilisfræðikennara.

Ráðið er í stöðuna í ágúst 2020. Um er að ræða fullt starf.

 

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 420 auk þess sem starfrækt er sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á sköpun, fjölbreytt námsumhverfi, vellíðan, læsi, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. - 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun.

 

Helstu verkefni umsjónarkennara:

 • Annast heimilisfræðikennslu á öllum skólastigum
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagaðila
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni.
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum
 • Er í samstarfi við starfsfólk sérdeildar vegna nemenda með einhverfu

Menntunar - og hæfnikröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Haldgóð þekking á kennslufærði námsgreinar
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is.

 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

 

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 7.ágúst 2020.

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.