Íslensku- og stærðfræðikennari - Hvaleyrarskóli

side photo

Hvaleyrarskóli óskar eftir að ráða íslensku- og stærðfræðikennara á unglingastigi í afleysingar skólaárið 2020-2021

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2020.

Í Hvaleyrarskóla eru um 400 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð, kurteisi og samvinna og endurspeglast allt skólastarfið í þessum orðum. Í skólanum er unnið samkvæmt SMT-skólafærni sem þýðir að áhersla er lögð á að nálgast nemendur á jákvæðan hátt, gefa góðri hegðun meiri gaum og skapa þannig jákvæðan skólabrag. Hvaleyrarskóli er jafnframt heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Hvaleyrarskóli er skóli margbreytileikans þar sem lögð er rækt við fjölmenningu.

Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT, Olweus og markvissar málörvunar ásamt áherslu á skák- og danskennslu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu í íslensku og stærðfræði á unglingastigi í samvinnu við skólastjórnendur, umsjónarkennara og foreldra.
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk með áherslu á teymisvinnu.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni sem ætlað er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (Leyfisbréf fylgi umsókn).
 • Kennslureynsla í grunnskóla skilyrði.
 • Kennslureynsla og þekking á fjölbreyttum kennsluaðferðum á elsta stigi æskilega.
 • Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi og vera opinn fyrir fjölbreyttum kennsluháttum.
 • Mjög góð íslensku- og stærðfræðikunnátta.
 • Lipurð og jákvæðni í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
 • Víðtæk tölvukunnátta og góð þekking á G-suite og Mentor.
 • Áhugi á teymiskennslu og þverfaglegu samstarfi.

 

Nánari upplýsingar um starfið veita Kristinn Guðlaugsson, skólastjóri, kristinn@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5833 eða Sigrún Einarsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sigrun@hvaleyrarskoli.is í síma 664 5838. Sími skólans er 565 0200.


Umsóknarfrestur er til og með 5. júlí 2020.

Greinargóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

 

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.