Textílkennari í 80% afleysingarstöðu - Setbergsskóli

side photo

Setbergsskóli auglýsir eftir textílkennara í afleysingar næstu mánuði. Starfshlufall er 80%.

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 440 auk þess sem starfrækt er sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru. Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á sköpun, fjölbreytt námsumhverfi, vellíðan, læsi, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. - 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum. Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vinsemd og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast textílkennslu á öllum skólastigum í samstarfi við stjórnendur, samstarfsfólk og foreldra.
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagaðila.
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni.
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum.
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Er í samstarfi við starfsfólk sérdeildar vegna nemenda með einhverfu.

Menntunar - og hæfnikröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn).
 • Haldgóð þekking á kennslufærði námsgreinar.
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum.
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi.
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Stundvísi og samviskusemi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 565-1011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. nóvember 2020.

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.