Deildarstjóri tómstundamiðstöðvar - Engidalsskóli

side photo

Engidalsskóli óskar eftir að ráða deildarstjóra tómstundamiðstöðvar, Um er að ræða 100% stöðu.
Engidalsskóli var stofnaður árið 1979 og eru nemendur um 190. Leiðarljós skólans eru Ábyrgð - Virðing - Vinátta. Í Engidalsskóla fögnum við fjölbreytileikanum og áhersla er lögð á að hver nemandi fái kennslu við hæfi til að þroska hæfileika sína. Lögð er áhersla á góðan námsárangur, vellíðan nemenda og starfsmanna. Unnið er að þróun teymiskennslu og fjölbreyttra kennsluhátta. Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og grænfánaskóli þar sem lögð er áhersla á umhverfismennt og útikennslu. Skólinn vinnur í anda SMT skólafærni. Í skólanum er metnaðarfullt starf sem byggir á skólaþróun og nemendalýðræði. Í Engidalsskóla er góður starfsandi og jákvæð samskipti meðal allra sem í skólanum starfa.

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni www.engidalsskoli.is

Deildarstjóri frístundastarfs situr í stjórnendateymi skólans. Hann stýrir starfsemi frístundaheimilis Álfakots sem er fyrir börn á aldrinum 6-9 ára og kemur að öðru félagsstarfi eldri barna.

Deildarstjóri stýrir og skipuleggur í samstarfi við starfsfólk daglegt starf Álfakots (frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn) og sér til þess að fagleg vinnubrögð séu ráðandi í öllu starfi. Deildarstjóri tryggir að starfsemin sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið og ákvarðanir fræðsluráðs og nefnda sem hafa með málaflokkinn að gera.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Dagleg stjórnun og rekstur deildarinnar
 • Gerð starfsáætlunar
 • Ábyrgð á að fagleg vinnubrögð séu ráðandi í öllu starfi Álfakots
 • Ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við lög og reglugerðir og samþykktir Hafnarfjarðarbæjar
 • Umsjón með eftirliti og mati á þjónustu deildarinnar
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun (B.A) á sviði tómstundafræða, uppeldisfræða, kennslufræða eða sambærilegt nám sem nýtist í starfi.
 • Frumkvæði, leiðtogahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð íslensku kunnátta
 • Reynsla af starfi með börnum skilyrði
 • Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
 • Góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Halldórsdóttir, skólastjóri, margreth@engidalsskoli.is eða í síma 555-4433.

Launakjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við BHM.

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2020.

Greinargóð ferilsskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.