Tómstundaleiðbeinandi - Setbergsskóli

side photo

Setbergsskóli óskar eftir að ráða tómstundaleiðbeinendur í Setrið sem er tómstundamiðstöð skólans. Í tómstundamiðstöðinni er félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn.

Um er að ræða 23% starfshlutfall þar sem unnið er frá 16:45 til 22:15, það er unnið einn dag í viku og annan hvern föstudag. Hentar því vel fyir þá sem eru að leita sér að aukavinnu.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Tekur þátt í að skipuleggja og móta fjölbreytta dagskrá
 • Mikil samskipti og samvinna við börn og unglinga
 • Skapa jákvætt andrúmsloft sem byggir á virðingu og lýðræðislegum vinnubrögðum
 • Stuðningur við frumkvæði barna og unglinga, tryggir öryggi þeirra og vellíðan
 • Vinnur að upplýsingaflæði til barna, foreldra og samstarfsaðila
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni og samkvæmt starfslýsingu tómstundaleiðbeinanda

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Reynsla af starfi með börnum og unglingum
 • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi félagsmiðstöðva er kostur
 • Íslenskukunnátta
 • Stundvísi og skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi félagsmiðstöðva
 • Almenn tölvukunnátta

Skilyrði er að viðkomandi geti framvísað hreinu sakavottorði fyrir ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Dögg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri, í gegnum netfangið harpadogg@setbergsskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2020.

Greinargóð ferilskrá fylgi umsókn, ásamt menntunargögnum ef við á.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika