Kennari í 50% starfshlutfall - Skarðhlíðarskóli

side photo

Við óskum eftir kennara í 50% starf í miðdeild Skarðshlíðarskóla, út skólaárið.

Í Skarðshlíðarskóla eru áhugasamir nemendur, metnaðarfullt starfsfólk og öflugur foreldrahópur. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda, teymiskennslu, fjölbreytta kennsluhætti, SMT skólafærni og að allir nemendur nái góðum árangri í leik og starfi. Mílan er órjúfanlegur hluti af skólastarfinu en í því felst að nemendur og starfsfólk fer út daglega og gengur, skokkar eða hleypur í 15 mínútur.

Á næsta skólaári byrjar innleiðing á UDL (Universal Design for Learning). UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám.

Gildi skólans eru samvinna, vinátta og þrautseigja.

Næst haust verður skólinn með nemendur í 1. til 9.bekk. Þegar skólinn verður fullbyggður verða um 450 nemendur í 1. til 10.bekk. Skólahúsnæðið er glæsilegt og er skólinn vel tækjum búinn, með íþróttahús, útibú frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og fjögurra deilda leikskóli í samtengdu skólahúsnæði.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast kennslu (sem hluti af teymi) í íslensku og stærðfræði í miðdeild
 • Taka þátt í uppbyggingu á nýjum skóla í samvinnu við stjórnendur
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Vinna að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Mjög góða íslenskukunnátta
 • Haldgóð þekking á kennslufræði í stærðfræði og íslensku
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi

Ef þetta er eitthvað sem vekur áhuga þinn hafðu samband við okkur.

Ingibjörg Magnúsdóttir, skólastjóri, í síma 6645871 / ingibjorg@skardshlidarskoli.is eða Rannveig Hafberg, aðstoðarskólastjóri í síma 6645874 / rannveig@skardshlidarskoli.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar 2021.

Leyfisbréf til kennslu og greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.