Deildarstjóri - Hraunvallaleikskóli

side photo

Hraunvallaleikskóli óskar eftir að ráða deildarstjóra í 100% starf

Hraunvallaleikskóli er fjögurra deilda leikskóli staðsettur í rólegu hverfi á Völlunum í Hafnarfirði þar sem stutt er í ósnortna náttúru. Leikskólinn er í sama húsnæði og grunnskóli sem gefur ótal möguleika. Leikskólinn vinnur eftir hugmyndafræði John Dewey og einkennist leikskólastarfið af virðingu þar sem lögð er áhersla á góðan starfsanda, umburðarlyndi og gleði. Um þessar mundir erum við m.a. að vinna að mjög áhugaverðu þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun. Gildi leikskólans eru vinátta, samvinna og ábyrgð sem endurspegla allt starf leikskólans.

Okkur vantar ábyrgan, öflugan og traustan einstakling í þann góða starfsmannahóp sem við höfum fyrir. Ráðið er í starfið eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi
 • Ber ábyrgð á allri foreldrasamvinnu
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af uppeldis- og/eða skólastarfi er æskileg
 • Reynsla af starfi á leikskóla er æskileg
 • Góð samskiptahæfni
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Upplýsingar um starfið veitir Guðbjörg Hjaltadóttir leikskólastjóri gudbjorgh@hraunvallaskoli.is eða Guðmundína Hermannsdóttir aðstoðarleikskólastjóri munda@hraunvallaskoli.is í síma 590-2880

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 6. maí 2021.

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.