Deildarstjóri – Skarðshlíðarleikskóli

side photo

Ert það þú sem við leitum að?

Nýr leikskóli í Hafnarfirði auglýsir stöður deildarstjóra lausar til umsóknar.

Skarðshlíðarleikskóli er nýr fjögurra deilda skóli, staðsettur að Hádegisskarði 1.

Hugmyndafræðilegur grunnur skólans tekur mið af lærdómssamfélagi (e. Professional Learning Community) þar sem allir læra saman og áhersla lögð á virka þátttöku við að þróa öflugt skólastarf. Við leggjum áherslu á lýðræði, frumkvæði og lífsgleði í daglegum samskiptum og að auka leikni og færni barnanna í gegnum leikinn. Stefna skólans tekur mið af Fjölgreindakenningu Howards Gardners og Uppeldi til ábyrgðar.

Þar sem þetta er nýr leikskólinn færð þú gullið tækifæri til að taka þátt í að móta námskrá leikskólans, búa til hefðir og starfa í nánu samstarfi við grunnskóla, tónmenntaskóla, íþróttahús og bókasafn, því við verðum öll í sömu byggingunni. Við leggjum áherslu á að skapa góðan starfsanda þar sem allir fá að njóta sín og leggja sitt að mörkum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi
 • Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Gerð er krafa um reynslu af leikskólastarfi
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Góð íslenskukunnátta

Okkur vantar ábyrgan, öflugan og traustan einstakling í þann flotta starfsmannahóp sem við höfum fyrir.

Ráðið er í starfið frá 30. maí 2021 eða eftir samkomulagi.

nari upplýsingar um starfið veitir Berglind Kristjánsdóttir leikskólastjóri, berglindkrist@hafnarfjordur.is 

eða í síma 527 7380

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 13. maí 2021

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.