Deildarstjóri - Leikskólinn Stekkjarás

side photo

Leikskólinn Stekkjarás leitar eftir deildastjóra í öflugan hóp stjórnenda þar sem lögð er áhersla á samvinnu innan hópsins en jafnframt að hver og einn deildarstjóri fái sjálfstæði og svigrúm til að þróa sína deild í anda starfsaðferða leikskólans.

Leikskólinn Stekkjarás er átta deilda og er staðsettur í Áslandshverfinu. Leikskólinn starfar eftir aðferðum Reggio Emilia og einkunnarorð leikskólans eru "Hugmyndir barnsins - verkefni dagsins"
Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinnur að og ber ábyrgð á uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi
 • Ber ábyrgð á foreldrasamvinnu
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Gerð er krafa um reynslu af leikskólastarfi
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Michelle Sonia, aðstoðarleikskólastjóri, michelleho@hafnarfordur.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2021

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.