Þroskaþjálfi - Öldutúnsskóli

side photo

Öldutúnsskóli auglýsir eftir drífandi og kraftmiklum þroskaþjálfa til starfa í 100% starf. Ráðið er í stöðuna frá og með 15. ágúst 2021 (ef óskað er eftir gæti það verið frá 1. september 2021).

Í Öldutúnsskóla er lögð áhersla á skapandi og gefandi námsumhverfi þar sem allir aðilar leitast við að gera námið í senn áhugavert og skemmtilegt. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda og fjölbreytta kennsluhætti. Rík áherslu er lögð á teymisvinnu

Einkunnarorð skólans eru virðing, virkni og vellíðan og grundvallast starf skólans af þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Skólinn leggur ríka áherslu á umhverfismál og hefur tekið á móti Grænfánanum fimm sinnum.

Í Öldutúnsskóla eru um 620 nemendur í 1. - 10. bekk.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Vinna með nemendum á öllum stigum með þroska- og hegðunarfrávik.
 • Gera áætlanir, sinna þjálfun, vinna með félagsfærni, aðlaga námsefni og námsaðstæður í samvinnu við fagfólk og foreldra.
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans.
 • Vinnur að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsleyfi til að vinna sem slíkur (starfsleyfi fylgi umsókn).
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Stundvísi og samviskusemi.
 • Góð íslenskukunnátta.

Ef þetta er eitthvað sem vekur áhuga þinn hafðu endilega samband við okkur.

Nánari upplýsingar veitir Valdimar Víðisson, skólastjóri, í síma 664-5898 og í gegnum tölvupóst valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is og Margrét Sverrisdóttir, aðstoðarskólastjóri, í síma 664-5894 og í gegnum tölvupóst margret.sverrisdottir@oldutunsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2021

Greinargóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við þroskaþjálfafélag Íslands.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.