Félagsráðgjafi í 75% starf - Hraunvallaskóli

side photo

Hraunvallaskóli auglýsir eftir félagsráðgjafa í 75% starf.

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

Skólafélagsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðru sérfræðifólki sem koma að starfi nemenda. Hann er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og leitar lausna í málum þeirra.

Helstu verkefni:

 • Félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur við nemendur.
 • Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara og starfsfólk.
 • Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við foreldra og forráðamenn.
 • Hópastarf og þróun úrræða/verkefna.
 • Samstarf við sérfræðinga og stofnanir utan skólans, sem koma að málum nemenda.
 • Teymisvinna, samstarfsfundir og nemendaverndarráð.
 • Sinnir öðrum þeim verkefnum er varða nemendur sem skólastjóri felur honum

Hæfniskröfur:

 • Menntun í félagsráðgjöf auk leyfis til að starfa sem félagsráðgjafi
 • Skýr sýn á starf og hlutverk félagsráðgjafa í grunnskóla
 • Reynsla af félagsráðgjöf og starfi með börnum æskileg
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góða íslenskukunnátta

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélagi Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is og Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri, astabjork@hraunvallaskoli.is , eða í síma 590 2800.

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2021.

Greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.