Deildarstjóri miðstig – Setbergsskóli

side photo

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 420 talsins auk þess sem við skólann er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru.

Góður starfsandi og jákvæð samskipti einkenna starfmannahópinn og er vellíðan nemenda og starfsfólks ávallt höfð að leiðarljósi. Við skólann er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á fjölbreytt námsumhverfi, læsi, sköpun, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. - 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum.

Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vellíðan og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Nánari upplýsingar um skólann og það öfluga starf sem þar er unnið er að finna á heimasíðu skólans, setbergsskoli.is.

Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika, góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn. Deildarstjóri situr í stjórnunarteymi skólans, er faglegur leiðtogi og stýrir skólastarfi á sínu stigi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stýrir daglegu starfi innan kennslustigs í samvinnu við aðra stjórnendur.
 • Hefur yfirumsjón með verkefnum innan kennslustigs og annast eftirfylgni kennsluáætlana.
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagfólk.
 • Styður við kennara vegna kennslu, agamála, samskipta við foreldra og stofnanir utan skólans.
 • Stýrir samráðsfundum kennslustigs.
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk.
 • Tekur þátt í uppbyggingu öflugrar liðsheildar á vinnustaðnum.
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans varðandi SMT - skólafærni.
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum. 
 • Önnur verkefni sem yfirmaður felur starfsmanni.

Hæfniskröfur:

 • Kennsluréttindi í grunnskóla.
 • Leiðtogafærni og vilji til að byggja upp sterka liðsheild.
 • Frumkvæði, jákvæðni og brennandi áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Haldgóð þekking á kennslufærði námsgreina miðdeildar.
 • Reynsla af- og/eða þekking á SMT-skólafærni og Olweusaráætlun æskileg.
 • Góðir skipulagshæfileikar, sjálfstæði í vinnubrögðum og samviskusemi

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 5651011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is .

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2021

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2021

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.