Kennari óskast til starfa - Skarðshlíðarleikskóli

side photo

Skarðshlíðarleikskóli óskar eftir starfsmanni með réttindi til kennslu í leikskóla í 50-100% starf, aðrir háskólamenntaðir eða ófaglærðir eru einnig hvattir til að sækja um. Berist ekki umsókn frá kennaramenntuðum umsækjendum verður ráðið úr hópi annarra umsækjenda.

Skarðshlíðarleikskóli er nýr fjögurra deilda skóli, staðsettur að Hádegisskarði 1. Hugmyndafræðilegur grunnur skólans tekur mið af lærdómssamfélagi (e. Professional Learning Community) þar sem allir læra saman og áhersla lögð á virka þátttöku við að þróa öflugt skólastarf. Við leggjum áherslu á lýðræði, frumkvæði og lífsgleði í daglegum samskiptum og að auka leikni og færni barnanna í gegnum leikinn. Stefna skólans tekur mið af Fjölgreindakenningu Howards Gardners og Uppeldi til ábyrgðar.

Þar sem þetta er nýr leikskólinn færð þú tækifæri til að taka þátt í að móta námskrá leikskólans, búa til hefðir og starfa í nánu samstarfi við grunnskóla, tónlistarskóla, íþróttahús og bókasafn, því við verðum öll í sömu byggingunni. Okkur er mikið í mun að skapa góðan og skemmtilegan starfsanda þar sem allir fá að njóta sín og leggja sitt að mörkum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna
 • Að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs
 • Að taka þátt í foreldrasamstarfi í samráði við deildarstjóra
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af uppeldis og kennslustörfum æskileg
 • Góð færni í samskiptum
 • Einlægur áhugi fyrir velgengni allra barna
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

nari upplýsingar um starfið veitir Berglind Kristjánsdóttir leikskólastjóri, berglindkrist@hafnarfjordur.is eða í síma: 527 7380

Ef ekki fæst leikskólakennari í starfið, kemur til greina að ráða einstakling með aðra uppeldismenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 1.11. 2021

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá, menntunargögn og leyfisbréf fylgi umsókn

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.