Sviðslistakennari í stundakennslu - Skarðshlíðarskóli

side photo

Sviðslistakennari í stundakennslu í Skarðshlíðarskóla fyrir skólaárið 2021 - 2022. Við auglýsum eftir drífandi og kraftmiklum sviðslistakennara til að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi með okkur.

Gildi skólans eru samvinna, vinátta og þrautseigja.

Í Skarðshlíðarskóla eru áhugasamir og skemmtilegir nemendur, metnaðarfullt starfsfólk og öflugur foreldrahópur. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda, teymiskennslu, fjölbreytta kennsluhætti, SMT skólafærni og að allir nemendur nái góðum árangri í leik og starfi. Mílan er órjúfanlegur hluti af skólastarfinu en í því felst að nemendur og starfsfólk fer út daglega og gengur, skokkar eða hleypur í 15 mínútur.

Innleiðing á UDL (Universal Design for Learning) hófst síðasta haust. UDL veitir nemendum möguleika á að læra á ólíka vegu og að sýna kunnáttu sína á ólíka hátt. Nemendur eru virkir og hafa áhrif á eigið nám. Stefnt er að námsferð til Boston vorið 2022 til að fræðast nánar um hugmyndafærði UDL.

Næst haust verður skólinn með nemendur í 1. til 10.bekk. Þegar hverfið verður fullbyggt verða um 450 til 500 nemendur í skólanum. Skólahúsnæðið er glæsilegt og er skólinn vel tækjum búinn, með íþróttahús, útibú frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og fjögurra deilda leikskóli í samtengdu skólahúsnæði. Í haust hefst öflugt samstarfsverkefni milli leik, grunn og tónlistarskóla.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Kenna sviðslistir í 5. og 6.bekk, 3 x 80 mínútur á viku
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Vinna samkvæmt stefnu skólans
 • Vinna að því að skapa gott andrúmsloft í skólanum og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Haldgóð þekking á kennslufræði sviðslista æskileg
 • Leikni í fjölbreyttum kennsluháttum
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góða íslenskukunnátta

Ef þetta er eitthvað sem vekur áhuga þinn hafðu samband við okkur.

Ingibjörg Magnúsdóttir, skólastjóri, í síma 6645871 / ingibjorg@skardshlidarskoli.is eða Rannveig Hafberg, aðstoðarskólastjóri í síma 6645874 / rannveig@skardshlidarskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2021. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Greinagóð ferilsskrá fylgi umsókn.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.