Félagsráðgjafi í Hraunvallaskóla og Fjölgreinadeild

side photo

Félagsráðgjafi í Hraunvallaskóla og Fjölgreinadeild

Skólafélagsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðru sérfræðifólki sem koma að starfi nemenda. Hann er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og leitar lausna í málum þeirra. Um er að ræða 100% starf.

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skólagöngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur við nemendur
 • Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara og starfsfólk
 • Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við foreldra og forráðamenn
 • Hópastarf og þróun úrræða/verkefna
 • Samstarf við sérfræðinga og stofnanir utan skólans, sem koma að málum nemenda.
 • Teymisvinna, samstarfsfundir og nemendaverndarráð
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur honum 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun í félagsráðgjöf og auk leyfis til að starfa sem félagsráðgjafi
 • Skýr sýn á starf og hlutverk félagsráðgjafa í grunnskóla
 • Reynsla af félagsráðgjöf og starfi með börnum æskileg
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góða íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is, Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2021.
Greinagóð ferilsskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.