Umsjónarkennari í Fjölgreinadeild - Hraunvallaskóli

side photo

Hraunvallaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara sem vill taka þátt í að byggja upp og þróa úrræði fyrir nemendur í 8.- 10. bekk í Hafnarfirði. Um er að ræða 100 starf.

Í Fjölgreinadeild eru nemendur sem á grundvelli fjölþætts vanda geta ekki nýtt alfarið þau námstilboð sem bjóðast í þeirra heimaskóla. Starfsstöð umsjónarkennara er í Menntasetrinu við Lækinn og er skipuð fjórum til fimm starfsmönnum.

Hraunvallaskóli starfar eftir hugmyndafræði opna skólans og er kennsla miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur sinn. Í kennsluskipulagi er lögð áhersla á skipulag sem byggir á hópavinnu, þemanámi, einstaklingsvinnu, þrautalausnum, gagnrýnni hugsun og færni nemenda til að afla sér þekkingar og nýta sér nýjustu upplýsinga- og samskiptatækni í því skyni. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

Umsækjandi þarf að hafa jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda og tiltrú á getu hvers eins til breytinga og þróunar þar sem leitast er við að byggja á styrk hvers og eins. Einnig þarf viðkomandi hafa góða leiðtogahæfileika, víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Fjölbreytt nálgun í kennslu og umsjón með nemendum í samvinnu við kennara, stoðþjónustu og foreldra
 • Vinna að þróun skólastarfs í samstarfi við skólaþjónustu
 • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk
 • Taka þátt í stefnumótunarvinnu
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfi til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Þekkingu og reynslu af vinnu með nemendum með fjölþættan vanda
 • Jákvæða afstöðu til nemenda með fjölþættan vanda
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Jákvæðni, sveigjanleika og góða samskiptahæfni
 • Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lars J. Imsland skólastjóri, lars@hraunvallaskoli.is, Ásta Björk Björnsdóttir aðstoðarskólastjóri astabjork@hraunvallaskoli.is og Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir aðstoðarskólastjóri gudbjorgn@hraunvallaskoli.is eða í síma 590 2800.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2021. 

Umsókn fylgi greinargóð ferilskrá og kynningarbréf.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.