Umsjónarkennari í miðdeild - Setbergsskóli

Setbergsskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara í miðdeild. Ráðið er í stöðuna frá 1. janúar 2022.

Setbergsskóli var stofnaður árið 1989 og eru nemendur um 420 talsins auk þess sem við skólann er starfrækt sérdeild fyrir börn með einhverfu. Skólinn er staðsettur í fallegu umhverfi sem býður upp á mikla möguleika til útiveru.

Góður starfsandi og jákvæð samskipti einkenna starfmannahópinn og er vellíðan nemenda og starfsfólks ávallt höfð að leiðarljósi. Við skólann er unnið metnaðarfullt starf með sérstakri áherslu á fjölbreytt námsumhverfi, læsi, sköpun, lýðræði og uppbyggjandi endurgjöf. Allir nemendur í 5. - 10. bekk hafa spjaldtölvur til umráða og yngri nemendur hafa einnig aðgang að slíkum tækjum.

Einkunnarorð skólans eru virðing, víðsýni og vellíðan og grundvallast starf skólans á þeim gildum. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT um jákvæða skólafærni og samkvæmt hugmyndafræði Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Nánari upplýsingar um skólann og það öfluga starf sem þar er unnið er að finna á heimasíðu skólans, setbergsskoli.is.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Annast almenna kennslu á miðstigi
 • Vinnur að þróun skólastarfs í samstarfi við stjórnendur og samstarfsfólk
 • Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og fagaðila
 • Vinnur samkvæmt stefnu skólans í SMT skólafærni
 • Vinnur eftir stefnu skólans í eineltis- og forvarnarmálum
 • Er í samstarfi við starfsfólk sérdeildar vegna nemenda með einhverfu
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni

Menntunar - og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf skal fylgja umsókn)
 • Haldgóð þekkingá kennslufræði námsgreina í miðdeild æskileg
 • Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
 • Áhugi á að starfa með börnum og ungmennum
 • Jákvæðni og vilji til að ná árangri í starfi
 • Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Stundvísi og samviskusemi
 • Mjög góð íslenskukunnátta

Greinargóð ferilskrá og leyfisbréf fylgi umsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2021

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Pálmadóttir, skólastjóri, í síma 565-1011 eða í gegnum netfangið maria@setbergsskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.

Deila starfi
 
 • Ráðhús Hafnarfjarðar, Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Þjónustuver 585 5500
 • Hafðu samband
 • Kennitala 590169-7579