Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

side photo

Hafnarfjarðarbær óskar eftir öflugum einstaklingi í starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs sem fer með forystu- og samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu bæjarins.  

Stjórnsýslusvið hefur yfirumsjón með þeirri þjónustu sem bæjarskrifstofur Hafnarfjarðar veita íbúum sveitarfélagsins og öðrum sem til þeirra leita með vandaða málsmeðferð að leiðarljósi. Helstu verkefni stjórnsýslusviðs eru stjórnsýsla, lögfræðitengd málefni og mannauðsmál. Á stjórnsýslusviði eru eftirfarandi málaflokkar: stjórnsýsla, lögfræði, skjalavarsla, mannauðsmál og gæðastjórnun.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Dagleg stjórnun og rekstur stjórnsýslusviðs
 • Undirbúningur funda bæjarráðs og bæjarstjórnar
 • Ábyrgð á að stefnumörkun og ákvörðunum bæjarráðs og bæjarstjórnar sé fylgt eftir með upplýsingamiðlun við fagsvið bæjarins og fjárhagsheimildir
 • Ábyrgð á virkni stjórnkerfis bæjarins og yfirumsjón með miðlægri stjórnsýslu og stoðþjónustu
 • Staðgengill bæjarstjóra í fjarveru hans

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur
 • Farsæl reynsla af stjórnun og mannaforráðum
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, stefnumótun, samningagerð og rekstri
 • Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
 • Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að miðla þekkingu, setja fram mál og upplýsingar á íslensku og ensku

Upplýsingar veita Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is og Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2021.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.