Þroskaþjálfi - leikskólinn Bjarkalundur

side photo

Leikskólinn Bjarkalundur auglýsir eftir þroskaþjálfa í 100% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leikskólinn Bjarkalundur er staðsettur á Völlunum og er fjögurra deilda leikskóli sem opnaði haustið 2016. Leikskólinn lítur til starfsaðferða Reggio Emilia. Áherslur leikskólans eru snemmtæk íhlutun í starfi með börnum ásamt læsi og flæði. Unnið er samkvæmt SMT skólafærni, sem gengur m.a. út á það að veita jákvæðri hegðun athygli og styrkja hana. Gildi leikskólans eru samvinna, virðing og umhyggja. Samskipti innan skólans byggjast á þessum gildum og eiga þau að endurspeglast í öllu starfi skólans.

Í leikskólanum Bjarkalundi starfar jákvætt, áhugasamt og skemmtilegt starfsfólk þar sem áhersla er lögð á fagmennsku. Leikskólinn er á fimmta starfsári og því eru miklir möguleikar á að koma að mótun og uppbyggingu faglegs starfs.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að veita barni með sérþarfir þjálfun, leiðsögn og stuðning
 • Að vinna í teymi með þroskaþjálfum að þeim verkefnum sem sérkennslustjóri/leikskólastjóri felur starfsmanni
 • Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa
 • Gerð einstaklingsnámskrár og að fylgja henni eftir
 • Önnur verkefni samkvæmt starfslýsingu þroskaþjálfa

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsleyfi sem slíkur
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
 • Reynsla af teymisvinnu æskileg
 • Þekking á skipulagðri kennslu (TEACCH)
 • Þekking á lögum og reglugerðum sem um málaflokkinn gilda
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfni
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Góð íslenskukunátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Telma Ýr leikskólastjóri, telmayr@hafnarfjordur.is og Elísabet karlsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri, elisabetk@hafnarfjordur.is. Einnig er hægt að hafa samband í síma 555 4941

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga viðÞroskaþjálfafélag Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2021.

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.