Leikskólakennari - Hlíðarberg

Leikskólakennari óskast til starfa á leikskólanum Hlíðarbergi næsta skólaár

 

Leikskólinn Hlíðarberg er 5 deilda leikskóli í Setbergshverfi. Þar dvelja 108 börn og starfmenn eru um 30. Starfið tekur mið af leikskólastarfi í anda Reggio Emilia þar sem sköpun er stór áhersluþáttur. Einnig er unnið með SMT-skólafærni og hreyfingu. Leikskólinn fékk grænfána á haustdögum 2014.

Einkunnarorð leikskólans eru Hreyfing , sköpun og vellíðan.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi í samstarfi við deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Um er að ræða 100% starfshluftall og er umsóknarfrestur til og með 31. október nk. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafía Guðmundsdóttir leikskólastjóri, olafia@hafnarfjordur.is eða í síma 664-5841

 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um stöðuna.

Deila starfi
 
 • Hafnarfjarðarbær
 • Ráðhús Hafnarfjarðar
 • Strandgötu 6
 • 220 Hafnarfjörður
 • Sími Þjónustuvers Hafnarfjarðar 585 5500
 • Fax 585 5509
 • hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
 • Kennitala 590169-7579